Étkeztetés

Kik vehetik igénybe a kedvezményes étkeztetést?

Azon szociálisan rászorulóknak biztosítunk napi egyszeri meleg étkezést (ebédet), akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük,
  • hajléktalanságuk

miatt.

Hogyan igényelhető a szociális étkezés?

Az igénybevételre vonatkozóan jelzés érkezhet a kérelmezőtől, a hozzátartozóktól, a házi orvostól – telefonon, írásban vagy személyesen.

A kitöltendő dokumentumokat a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza. Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról. A nyomtatványok kitöltéséhez szükséges bemutatni a kérelmező TAJ kártyáját. Valamint a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI.24.) számú SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A kérelem alapján a szolgáltatás vezetője előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az Egyesület képviselője az ellátást igénylővel írásban megállapodást köt az Szt. 94/C §-a alapján.

A szolgáltatás biztosítása az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével határozatlan vagy határozott időtartamra történhet.

Milyen gyakorisággal vehető igénybe?

Az Egyesület a jogosultak részére a hét minden munkanapján napi egyszeri meleg ételt biztosít – külső vállalkozó igénybevételével –, térítési díj ellenében.

Mennyibe kerül?

2014.01.01-től az étkezés térítési díja 550 Ft/adag, amely a kiszállítás díját is magában foglalja.

Milyen az ételválaszték?

Többféle menüből választhatnak egy hétre előre az étkezést igénylők.

Hogyan kapják az ebédet az igénylők?

Saját ételhordóban, vagy igény szerint egyszer használatos dobozban a kérelmen feltüntetett címre kiszállítással.