EFOP-1-1-3-17.2017.00018 „A társadalmi felzárkózás erősítése a roma nők által”

„A társadalmi felzárkózás erősítése a roma nők által” c. projekt bemutatása:

A projekt keretében 21 fő roma indentitásukat vállaló célcsoporttagot foglalkoztatunk. A projektet 2017. június 1-én kezdtük, és 2019. május 31-én fejeződött be. A célcsoporttagok továbbfoglalkoztatása egy év. Az európai unió támogatásával 21 fő szakképzett szociális gondozó foglalkoztatását valósítjuk meg. A projekt keretében kerékpárokat és munkaruhát vásároltunk a gondozók számára, valamint öltözőszekrényeket.  A támogatási összegből az irodai feladatok ellátására laptopokat, irodai bútorokat vásároltunk.

A Gyulai és a Sarkadi munkaügyi központokkal felvettük a kapcsolatot a foglalkoztatás megvalósítása érdekében.. Szakképzett szociális gondozó és ápoló végzettséggel rendelkező roma identitásukat vállaló nők várták a lehetőséget a foglalkoztatásra. Békés Megye ezen településein él a legtöbb roma család. A szociális gondozók a saját településükön végzik az idősek gondozását. Kerékpárral jutnak el az ellátottak otthonába.  A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban 21 főt tudunk foglalkoztatni teljes munkaidőben, 24 hónapig támogatással,és 12 hónap továbbfoglalkoztatással. Célunk ezt követően is foglalkoztatni a célcsoport tagokat szociális ápoló és gondozó munkakörben. Az ő feladatuk az idősek ellátása a jogszabályokban meghatározott tevékenységek elvégzésével. Az idősekhez a szociális gondozók kerékpárral jutnak el. A közlekedési eszközöket a pályázat keretében biztosítjuk számukra.

A támogatás összege: 166.600 766 Ft 

Támogatás intenzitása: 100%